Askofamilycamp

For information in English click the flag

Förslag på väg för Walk to Freedom

Vi tyckte det vardags att kolla på vart vi ska gå och hitta en preliminär väg för Walk to Freedom. Här är det vi kommit fram till så här långt. Vi tänkte gå via Eskilstuna, Strängnäs och Södertälje. Det är en aningen längre väg än att gå direkt till Stockholm, men vi tycker det passar bättre eftersom vi då kan passa på att sprida kunskap i de lite större städerna som har egna tidningar och radiostationer och som ligger efter vägen.
Vi är öppna för förslag, tankar och idéer om rutten, platser vi kan gå via eller platser där vi skulle kunna campa över natten eller bara stanna för lite vila och för att äta! :)

Ett spännande förslag vi fått var att ta vägen via Birka. Att åka båt från Strängnäs och efter besöket vidare till Södertälje. Vi skulle då kunna korta ner promenaden med en hel dag. Tanken är också att det skulle visa lite vad hemundervisning i praktiken handlar om, att lära sig genom praktisk erfarenhet istället för att sitta i ett klassrum och bara läsa om det. Men fram för allt avsaknaden av transport från Birka till Södertälje gör att vi inte funnit någon lösning ännu. Kanske finns det någon som har förslag?

Nedan  finns en karta till den provisoriska vägen med Birka som alternativ

Man kan också följa Walk to Freedom på Facebook på: http://www.facebook.com/events/251857044905976/

Det har varit fantastiskt med allt stöd och positiv respons. Fortsätt gärna att bidra med idéer och spännande förslag :) och kom ihåg att även om du inte tror att du kan följa med på promenaden så kan du fortfarande hjälpa oss genom att sprida budskapet vidare! Vi har också gjort det möjligt att donera pengar via PayPal om det är ett sätt man vill stödja projektet på.

Hälsningar

Walk to Freedom CrewKlicka på karta för en större bild / Click on the map for a bigger picture

 

Route suggestion for Walk to Freedom

So we thought it was about time to come up with a preliminary route for the Walk to Freedom and this is what we came up with. We thought about going past Eskilstuna, Strängnäs and Södertälje which is a slightly longer route than directly to Stockholm. This is because it would offer the opportunity to spread awareness in the bigger towns with their own newspapers and radio stations along the way.

We are more than open for thoughts and ideas on changing the route, places we could go via or places we could stop for camping at night or for a bite to eat and rest! :)

There was a brilliant suggestion about going via Birka, which could save a day’s walk by leaving from Strängnäs and ending up in Södertälje. We thought this would also show what home education is all about, by hands on experience rather than sitting in a classroom reading about it. But with a lack of transport from Birka to Södertälje we haven’t found a solution so far. Maybe you have some  ideas or thoughts about we can make this work???

Above is a map with route suggestion for Walk to Freedom and also with the alternative suggestion via Birka

It is also possible to join us on Facebook at: http://www.facebook.com/events/251857044905976/

Please keep up the great work and support and let’s keep the ideas flowing. We’ve had some fantastic thoughts raised already which is exciting :) And don’t forget that even if you think you can’t make the walk please help us out by spreading the message on! We’ve also made it possible to make a money donation through PayPal to support the cause.

Regards

Walk to Freedom Crew