SWE ENG

Askö Family Camp

Hej och välkomna till Askö Familjeläger!

För de av er som inte har besökt lägret kommer här en kort beskrivning av lägret och vilka vi är.

Vilka är vi?

Vi är en av veteran-hemundervisningsfamiljerna i Sverige. Vi hemundervisade innan den nya skollagen kom 2011 och hade turen att alla barnen i familjen redan var för gamla för att påverkas av den lagen när den trädde i kraft. För oss är det väldigt viktigt att vi gör vad vi kan för att hjälpa och stötta de familjer som väljer att göra vad de kan för att deras barn ska få den uppväxten som de tror på, även om det betyder att man måste gå mot strömmen. Detta är en av anledningarna till att vi väljer att hålla i just det här lägret, för att hemundervisande familjer ska får en chans att spendera en hel vecka med att umgås och ha kul tillsammans.

Samtidigt uppstår då en möjlighet för de som funderar på hemundervisning att träffa hemundervisande barn och föräldrar och lära sig mer om det. Men även om du inte är intresserad av just hemundervisning är du fortfarande välkommen att komma. Det viktigaste är att det är en vecka där vi kan ha kul tillsammans och där alla accepterar varandras liv och levande.

Hur fungerar lägret?

Vi står helt enkelt för platsen och sen är det upp till oss alla att skapa veckan tillsammans.

Schemat är väldigt öppet eftersom vi av erfarenhet har upptäckt att det de allra flesta uppskattar mest är de spontana mötena som inträffar helt oplanerat snarare än organiserad underhållning. Det betyder dock inte att ingenting händer, tvärt om! Oftast brukar det finnas så mycket att välja bland att man helt enkel får acceptera att man inte kan vara på flera ställen samtidigt.

Alla som vill kan föreslå diskussionsgrupper, aktiviteter såsom konst, fotboll, musik, yoga, workshops av olika slag eller vad som helst som de råkar vara intresserade av. Vi är endast begränsade av vår egen kreativitet!

Några exempel på saker som deltagare organiserat tidigare år:

Och mycket mer... Och självklart vårt extremt populära vattenkrig!

Vi har en stor svart tavla där man varje dag kan skriva upp de aktiviteter man vill se under dagens gång.

Vad är det för ett ställe?

Jo, det är en liten gård på den Sörmländska landsbygden ungefär 100 meter från en liten sjö. Vi har en stor åker där planen är att man kan slå upp ett tält eller ställa sin husbil/husvagn och campa, det finns gott om utrymme. Vi sätter upp ett stort utomhuskök (under tak) som alla kan använda och vilket ofta blir hela lägrets centrala punkt där allt händer. Det finns en dusch (med varmvatten!) och tre dass. Och en stor lada med massvis av utrymme för barnen att leka och där diskussionsgrupper osv kan hållas om vädret är dåligt.

Vi håller i lägret eftersom vi vet att det betyder väldigt mycket för många, och även för att vi tycker så mycket om det, inte för att tjäna pengar. Kostnaden är frivillig, och är ett bidrag för att hjälpa till att täcka kostnaderna vi har för att göra detta möjligt.

Vi ser verkligen fram emot att massa kära vänner kommer tillbaka och hjälper till att göra lägret till den bästa veckan på året, och vi ser lika mycket fram emot att träffa alla nya blivande vänner som förhoppningsvis också kommer!

Hjälp oss gärna att bjuda in alla som kan vara intresserade av lägret!

Varmt välkomna allihop! Magnus, Viktoria, Aurora, Andrew, Aron

P.S. Ni kan gärna redan nu dela med er av idéer på vad ni skulle vilja dela med er av eller förslag på vad ni skulle vilja kunde hända på lägret här på vår Facebooksida.

Welcome to the Askö Family Camp

For those of you who haven't attended the camp before, here is a short description of the camp and of who we are.

Who are we?

We're one of the veteran home education families in Sweden. We home educated before the new Swedish school law was introduced in 2011, which greatly complicated it for home educators in our country, and we were lucky enough that all children in our family were already above compulsary schooling age when the new law was applied.

We believe in doing what we can to help and support the families dedicated to giving their children the upbringing they believe in, even if this means stepping off the beaten track. That is one of the reasons we host this one week camp, to give home educated families a chance to spend a whole week just socializing and having fun. It also gives families considering home education an opportunity to meet home educated kids and parents and learn more. But even if you are not interested in home educating you are still welcome as we believe that this is a week where everyone can have fun as long as we accept each other's lives and beliefs.

How does it work?

The idea is very simple. We provide the place and it is up to all of us, you and me and everyone, to create the week together.

The schedule is very open as we've learned from experience that most people enjoy spontaneous meetings with other people more than organised activities aimed for their entertainment. This does not mean there won't be anything happening. In fact, most years there’s so many choices of what to do that sometimes you will have to prioritize as you might not be able to participate in everything.

Anyone who wants to can suggest discussion groups, activities such as arts or football or music, yoga, workshops or whatever they are interested in. The options are only limited by the attendees creativity!

A few examples of things people have organised previous years are:

To name a few... Oh, and of course the famous and oh so popular water fights!

We've got a blackboard where the suggested activities of the day can be presented for everyone to see.

What kind of place is it?

It is a small farm about 100 meter from a lake in the Swedish countryside. We’ve got a big field and the plan is for you to bring a tent, campervan or caravan and camp here, there is plenty of space. We set up a big outdoor (under roof) kitchen which is for everyone to use, this often ends up being the centre of the whole camp with a lot of the talking and meeting new people happen. There is a shower (with hot water!) and three outdoor toilets. And a big barn with lots of space for children to play and discussion groups to take place if the weather isn't good enough outside.

We do this camp because we know how important it is to many people, and also because we enjoy it so much, and not to earn money. A voluntary contribution is appreciated to help us cover the expenses and making sure that we can keep this going.

We are really looking forward to seeing many of our old friends coming back and the new people we will get a chance to get to know! Together we will make it the best week of the year!

To spread the word about the camp, please invite all the people that you think might be interested in attending this year!

Welcome! Magnus, Viktoria, Aurora, Andrew, Aron

P.S. Please feel free to already now put your thoughts and ideas on anything that you would like to contribute with or suggestions for what you would like to see happen at the camp on our Facebook page.