Askofamilycamp

OBS – 2016 INSTÄLLD!

Hej!

Lägret är tillbaka i år igen! Den här gången är det 15-22 juli. Samma plats, samma koncept!

För er som inte känner till det här sen tidigare så kommer här en snabb introduktion om oss. Vi är en familj som består av föräldrar, “barn” födda för sådär 20-25 år sen, och två importerade pojkvänner. Vi är en av veteran-hemundervisningsfamiljerna i Sverige och för oss är det väldigt viktigt att vi gör vad vi kan för att hjälpa och supporta de familjer som väljer att satsa vad de kan på att deras barn ska få den bästa uppväxten som går, även om det betyder att man måste gå mot strömmen. Detta är en av anledningarna till att vi väljer att varje år hålla i just det här lägret, för att hemundervisande familjer ska får en chans att spendera en hel vecka med att umgås och ha kul tillsammans. Samtidigt uppstår då en möjlighet för de som funderar på hemundervisning att träffa hemundervisande barn och föräljdrar och lära sig mer om det. Men även om du inte är intresserad av just hemundervisning så är du fortfarande välkommen att komma, det viktigaste är att det är en vecka där vi kan ha kul tillsammans och där alla accepterar varandras liv och levande.

Upplägget är detsamma som tidigare år, why change a winning concept?
Vi står helt enkelt för platsen och sen är det upp till oss alla att skapa veckan tillsammans.
Schemat är väldigt öppet eftersom vi av erfarenhet har upptäckt att vad de allra flesta uppskattar mest är de spontana mötena som inträffar helt oplanerat snarare än organiserad underhållning. Det betyder dock inte att ingenting händer, tvärt om! Oftast brukar det finnas så mycket att välja bland att man helt enkel får acceptera att man inte kan vara på flera ställen samtidigt. Alla som vill kan föreslå diskutionsgrupper, aktiviteter så som konst, fotboll, musik, yoga, workshops av olika slag eller vad som helst som de råkar vara intresserade av. Vi är endast begränsade av vår egen kreativitet!
Några exempel på saker som deltagare organiserat tidigare år:
- Dans (både lindy hop, engelsk folkdans, och frigörande dans)
- Byggande av både trädkoja och en dom
- Fotboll, cricket, brännboll och andra sporter
- Målarkurs
- Yoga, kickboxning och andra former av träning
- Lajv spel i skogen
- Stickningsgrupp, tovning och annat hantverk
- Workshops av olika slag beroende på vad deltagarna är bra på eller intresserade av
- En väldigt poppis öppen scen
Plus mycket mer…

Och självklart vårat extremt populära vattenkrig!!

I år hoppas vi kunna bjuda in några guest speakers, ska bli spännande!

Vi har en stor svart talva där man varje dag kan skriva upp de aktiviteter man vill se under dagens gång.

Vad är det för ställe då? Jo, det är en liten gård på den Sörmland landsbygden ungefär 100 meter från en liten sjö. Vi har en stor åker där planen är att man kan slå upp ett tält eller ställa sin husbil/husvagn och campa, det finns gott om utrymme. Vi sätter upp ett stor utomhuskök (under tak) som alla kan använda och vilket ofta blir hela lägrets centrala punkt där allt händer. Det finns en dusch (med varmvatten!) och tre dass. Och en stor lada med massvis av utrymme för barnen att leka och där diskutionsgrupper osv kan hållas om vädret är dåligt.

Vi håller i lägret eftersom vi vet att det betyder väldigt mycket för många, och även för att vi tycker så mycket om det, inte för att tjäna pengar. Men för att kunna fortsätta att sätta upp det år efter år så har vi ett pris på 120kr per vuxen per dag, eller 600kr per vuxen för alla 8 dagar. Barn som tar med sig sina föäldrar kommer gratis.

Vi ser verkligen fram emot att massa kära vänner kommer tillbaka och hjälper till att göra lägret till den bästa veckan på året, men även alla nya blivande vänner som förhoppningsvis kommer också!
Varmt välkomna allihop!
Magnus & Maria, Viktoria & Jake, Aurora & Andrew och Aron

Läs mer här…

ATTENTION – 2016 CANCELED!

Hello,

The camp is back! This time the dates are 15-22 July. Same place, same concept.

For those of you who are new to this here’s a quick introduction. We’re a family consisting of parents, “kids” born about 2-2½ decades ago, and two imported boyfriends. We’re a veteran home education family and we believe in doing what we can to help and support the families dedicated to giving their children the best possible upbringing, even if this means stepping off the beaten track. That is one of the reasons we host this one week camp every summer, to give home educated families a chance to spend a whole week just socializing and having fun. It also gives families considering home education an opportunity to meet home educated kids and parents and learn more. But even if you are not interested in home educating you are still welcome as we believe that this is a week where everyone can have fun as long as we accept each other’s lives and beliefs.

The setup is the same as previous years, why change a winning concept?
The idea is very simple, we provide the place and it is up to all of us, you and me and everyone, to create the week together.
The schedule is very open as we’ve learned from experience that most people enjoy the spontaneous meeting with other people more than the organised activities aimed for their entertainment. This does not mean there won’t be anything happening. In fact, most years there’s so many choices of what to do that sometimes you will have to prioritize as you might not be able to participate in everything.
Anyone who wants to can suggest discussion groups, activities such as arts or football or music or yoga or whatever they are interested in, workshops…. The options are only limited by the attendees creativity!
A few examples of things people have organised previous years are:
- Dancing (both lindy hop and English folk dancing)
- Tree house building and dome building
- Painting class
- Football, cricket, brännboll (Swedish version of rounders) and other sports
- Yoga, kickboxing and other physical training
- Knitting and other crafts
- LARP games in the forest
- Workshops of different kinds depending on the passions and expertise of the participants
- A very popular open stage
To name a few…
Oh, and of course the famous and oh so popular water fights!!

We would like to have some guest speakers during the week this year and we’re very excited at this prospect!

We’ve got a blackboard where the suggested activities of the day can be put for everyone to see.

So what is this place that we provide? It is a small farm about 100 meter from a lake in the Swedish country side. We’ve got a big field and the plan is for you to bring a tent, campervan or caravan and camp here, there is plenty of space. We set up a big outdoor (under roof) kitchen which is for everyone to use, this often ends up being the centre of the whole camp with a lot of the talking and meeting new people happen. There is a shower (with hot water!) and three outdoor toilets. And a big barn with lots of space for children to play and discussion groups to take place if the weather isn’t good enough outside.

We do this camp because we know how important it is to many people, and also because we enjoy it so much, and not to earn money. However, to be able to cover the expenses and making sure that we can keep this going we have a price of 120SEK per adult per day or 600SEK per adult for the full 8 days. Children who bring their parents come for free.

We are really looking forward to seeing many of our old friends coming back and help make this event the best week of the year, but also the new faces that hopefully are friends to be!
Welcome!
Magnus & Maria, Viktoria & Jake, Aurora & Andrew and Aron
Read more here…