SWE ENG

Anmälan

Anmälan

Lägret är för närvarande fullbokat, men man kan anmäla sig till väntelistan via det här formuläret.

Kostnad

Kostnaden är frivilligt bidrag för att hjälpa till att täcka kostnaderna vi har för att göra detta möjiligt.

Registration

Registration

The camp is currently fully booked, but you can make a registration for the waiting list using this form.

The cost to attend

The cost is a voluntary contribution to help us cover the costs we have to make the camp possible. If you can't attend the full week, we'd appreciate if you focus your attendance to the end of the camp.