SWE ENG

Anmälan

Anmälan

Anmälan görs via email till magnus0123@gmail.com. Alternativet är att ringa til Magnus på +46762909886.

Ange vilka dagar ni avser delta, hur många (vuxna / barn), boende (tält, husvagn/bil, annat).

Kostnad

Kostnaden är frivilligt bidrag för att hjälpa till att täcka kostnaderna vi har för att göra detta möjiligt.

Registration

Registration

Registration is done by email to magnus0123@gmail.com. The alternative is to call Magnus at +46762909886

Please inform us which days you will be attending, how many of you (adults / children), how you are staying (tent, camper, other).

The cost to attend

The cost is a voluntary contribution to help us cover the costs we have to make the camp possible.