SWE ENG

Vanliga frågor

Vi kan inte vara med hela veckan. Kan vi komma ändå?

Ja, det går bra. Däremot, om ni inte kan deltaga hela veckan så ber vi er att försöka välja att komma mot slutet av veckan. Anledningen är att vi under åren upptäckt att lägret blir mycket trevligare för alla när det växer under veckan istället för att det krymper på slutet, och det är trevligare med fler tillfällen med "Hej!" och färre tillfällen med "Hejdå..." till nya och gamla vänner.

Hur blir det vid dåligt väder?

Det brukar lösa sig. Vi har ett stort tälttak utomhus, vilket gör att man ofta kan sitta ute även om det är dåligt väder, och sedan har vi också hela ladan att vara i.

Förekommer det alkohol på lägret?

Varje familj är ansvariga för sig själva. Det händer att de vuxna avslutar kvällen med nåt glas vin eller nån öl vid lägerelden på kvällen, men det är inte ett läger folk kommer till för att festa.

Frequently Asked Questions

We can't attend all week. Can we come anyway?

Yes, you can. However, if you can't attend the full week, we would like you to choose to focus at the end of the week. The reason is that we have noticed over the years that the camp becomes much nicer when it grows over the week, rather than shriking, and and it's nicer to have more occations with "Hello!" and occations with "Goodbye..." to new and old friends.

What happens if the weather is bad?

It's usually fine. We have a big tent-like roof outside, which means it's often possible to sit outside even if it's raining. Apart from that, we have the entire barn to be in as well.

Is alcohol allowed at the camp?

Each family is responsible for themselves. It does happens that some adults end the evening with a glass of wine or a beer at the campfire, but it's not a camp people attend for partying. Please also note that legal drinking age in Sweden is 20 years.